Vải Đồng Phục Công Sở

I. Bảng Mầu Vải Áo Somi 

1. Bảng màu Vải somi Kate Mỹ:

       

       

         

     

         

     

         

     

 

2. Bảng màu Vải somi Kate Ý:

         

     

 

3. Bảng màu Vải LINEN:

    

 

4. Bảng màu Vải somi cao cấp Kate BamBo: